FAQ

1. Op welke wijze kan ik mijn zaak opnieuw laten bekijken?

Het contactpunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. De medewerkers van het contactpunt staan u graag te woord via:

Telefoon: 070-376 58 51
Email: langlopendezakendefensie@caop.nl

2. Wat gebeurt er nadat ik contact opneem?

Nadat u contact opneemt, volgt er eerst een verkennend telefonisch gesprek, namens de commissie, met een medewerker van het CAOP. Tijdens dit gesprek krijgt u uitleg over de werkwijze van de commissie en het doel van de herziening.

Als het telefonisch gesprek voldoende duidelijk is, wordt u gevraagd een registratieformulier in te vullen. De informatie die u verstrekt wordt uitsluitend voorgelegd aan de commissie.

3. Wanneer wordt er contact met mij opgenomen na een melding?

Na uw melding neemt de commissie uiterlijk binnen drie werkdagen contact met u op.

4. Welke zaken kunnen opnieuw worden bekeken?

  • Zaken die nog niet zijn afgerond en waar geen dialoog meer mogelijk is, en/of enkel nog wordt gecommuniceerd door (juridische) procedures. De zaak is dus vastgelopen. Als gevolg hiervan wordt er in de nabije toekomst ook geen afronding meer verwacht.
  • Zaken die reeds zijn afgerond, maar waar nog geen oordeel over is gegeven door een onafhankelijke derde partij. Bijvoorbeeld door een rechtelijke instantie of de Nationale ombudsman. Zaken die zijn afgerond met een vaststellingsovereenkomst vormen hierop een uitzondering.
  • Zaken die langer dan een jaar geleden zijn gemeld, maar nooit of niet op de juiste wijze in behandeling zijn genomen.

5. Kan ik ook voor nazorg contact opnemen met de commissie?

Ook als u wilt laten kijken naar uw (aanvullende) behoefte aan (na)zorg, kunt u zich tot ons contactpunt richten. De commissie bekijkt dan of, en zo ja wie (na)zorg kan bieden.

6. Kan ik ook melding doen van actuele zaken bij de commissie?

De commissie behandelt alleen zaken die langer dan 1 jaar geleden zijn gemeld, maar die nog niet in behandeling zijn genomen. In het geval dat actuele, niet gemelde, zaken worden aangedragen, worden deze doorverwezen naar het bevoegd gezag dat zich hier in eerste instantie over dient te buigen.

7. Wie gaan mijn zaak bekijken?

De onafhankelijke commissie staat onder voorzitterschap van de heer drs. W.J. Deetman. De commissie heeft een vast lid, mevrouw M.A. Berndsen – Jansen. Als een bepaalde casus hiertoe aanleiding geeft, kan de commissie zich laten versterken met een onafhankelijk lid met specifieke kennis van de defensieorganisatie.

8. Hoe worden de onafhankelijkheid en frisse blik gewaarborgd?

Om de frisse blik te kunnen waarborgen, wordt een onafhankelijke externe commissie benoemd, onder voorzitterschap van de heer drs. W.J. Deetman. Daarnaast wordt het secretariaat van de commissie verzorgd door het CAOP.

9. Wat is het doel van de herziening?

Door uw langlopende vastgelopen zaak met een frisse blik te laten bekijken, wordt beoogd (alsnog) een uitweg uit de ontstane situatie te vinden en een passende oplossing te vinden. Dit past bij de zorgplicht van Defensie voor al haar personeel. Tevens hecht Defensie eraan de processen en procedures, die van belang zijn bij de behandeling van meldingen en klachten, te verbeteren.

10. Waar wordt er gesproken?

Indien uw zaak persoonlijk door de commissie met u wordt besproken, vindt dit gesprek als regel plaats bij het CAOP in Den Haag.

11. Waarom worden mijn gegevens met Defensie gedeeld?

De commissie heeft inzage nodig in uw persoonlijke gegevens en uw defensiedossier(s) om de zaak opnieuw inhoudelijk te kunnen bekijken. Voordat er gegevens worden gedeeld, wordt u hiervoor expliciet om toestemming gevraagd.

12. Hoe worden mijn persoonlijke gegevens beschermd?

Het vastleggen of delen van uw persoonlijke gegevens en uw defensiedossier(s) gaat met volledige inachtneming van de geldende regelgeving in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent onder meer dat de commissie werkt in een volledig afgeschermde en goed beveiligde digitale omgeving.

Contactinformatie
Informatie

www.langlopendezakendefensie.nl maakt gebruik van cookies om jouw ervaring met deze website te optimaliseren. Door het gebruik van deze website ga je automatisch akkoord met het gebruik van functionele cookies en anonieme analyse cookies.Sta cookies toe Instellingen

Beheer je voorkeuren

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die door ons op je computer, tablet of smartphone worden geplaatst om een website goed te kunnen gebruiken. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor een optimaal gebruik van de website. Sommige cookies zijn extra.

Beheer zelf je cookie-instellingen

Functionele cookies zijn nodig om de website te kunnen gebruiken, daarom staan deze altijd aan. Voor een optimale online ervaring, raden wij aan om extra cookies aan te zetten

Meer informatie over de verschillende soorten cookies en hun werking is te lezen in onze Cookie Policy.

Soorten cookies:

 Functionele cookies & Analyse cookies (anoniem) Analyse cookies (gebruikerspecifiek)Opslaan Annuleren